Medisch team

Ons medisch team bestaat uit BIG geregistreerde verpleegkundigen, specialisten en huisartsen, die al jaren ervaring hebben met het verlenen van digitale zorg. 

Verpleegkundigen

Onze verpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met een gezondheidsvraag. Zij voeren de triage uit volgens professionele standaarden en protocollen. Door hun intensieve training in communicatie- en gesprekstechnieken helpen zij de client op een persoonlijke manier en stimuleren zij tegelijkertijd de eigen regie en zelfredzaamheid. Door het stellen van de juiste vragen wordt direct een oplossing geboden of wordt er doorverwezen naar een (online) huisarts of specialist.

Ons team bestaat uit A-verpleegkundigen, opgeleid op HBO-niveau. Zij hebben allen een BIG-registratie.

Huisartsen

Voor een aantal van onze diensten kunnen cliënten terecht bij een (online) huisarts. Daarvoor heeft Medicinfo een netwerk van ervaren en deskundige huisartsen die vanuit heel Nederland op afstand zorg verlenen. Deze huisartsen zijn BIG geregistreerd en zijn naast hun werkzaamheden voor Medicinfo actief als huisarts in een (eigen) praktijk of als waarnemend huisarts.

Specialisten

Voor specifieke vragen en geruststelling over een diagnose of behandeling bieden wij cliënten de mogelijkheid deze te bespreken met één van de onafhankelijke medisch specialisten binnen ons netwerk. Deze specialisten hebben veel kennis en jarenlange expertise in een groot aantal vakgebieden. Naast hun werkzaamheden van Medicinfo zijn zij werkzaam in het ziekenhuis.

Menu