Medicoo als oplossing voor dreigende overbelasting huisartsenpraktijk

50% minder telefoontjes naar de praktijk

De zorgvraag neemt toe door onder andere vergrijzing en, in samenhang daarmee, het aantal patiënten met chronische aandoeningen. Het tekort aan huisartsen in Nederland neemt de komende jaren verder toe. In 2023 hebben, naar verwachting, meerdere regio’s te weinig huisartsen. Steeds minder huisartsen dus voor het bieden van steeds meer en complexere zorg. Al lijkt deze uitdaging nu nog niet heel prominent aanwezig, toch zijn er nu al huisartsen die de noodklok luiden.

Het badplaatsje Ouddorp op Goeree-Overflakkee telt zo’n 9000 inwoners, maar tijdens een goed toeristenseizoen komen daar soms wel 40.000 tijdelijke inwoners bij. En dan zijn er nog de vele dagjesmensen die zich met een wespensteek of verstuikte enkel bij huisartspraktijk Kop van ‘t Eiland melden. In 2020 kwam daar nog een onvoorspelbare factor bij; corona.

Huisarts luidde de noodklok

Allerlei mogelijke problemen door corona én wellicht een hoogseizoen met 40.000 toeristen die medische zorg nodig hebben. Huisarts Paul Albert uit Ouddorp vroeg zich af of zijn praktijk dat wel aan zou kunnen en luidde de noodklok.

“De drukte is bij ons altijd heel wisselend en dus moeilijk in te plannen”, aldus huisarts Paul Albert. “Aan het begin van de coronapandemie had niemand nog een idee wat komend jaar ging brengen, niet qua drukte en niet qua ziekte van personeel. We wisten daardoor niet of we dat jaar de vele toeristen er bij konden hebben, zonder dat de zorg voor onze eigen patiënten daaronder te lijden zou hebben. We záten al aan onze max.”

Onze aanpak

Albert en zijn collega’s uitten hun zorgen bij zorgverzekeraar CZ, de veiligheidsregio, maar ook de campinghouders in de omgeving. Door met hen te delen dat zij de zorg dat jaar wellicht niet aan zouden kunnen, kon actief worden meegedacht. Zorgverzekeraar CZ verwees naar de mogelijkheid om een online dienst in te zetten en koppelde de huisarts aan Medicinfo.

Na een paar brainstormsessies werden alle partijen het erover eens dat de Medicoo dienst (eerder ingezet voor mensen zonder huisarts in Zeeland) ook een oplossing zou kunnen zijn voor de dreigende overbelasting van de huisartsenpraktijk in Ouddorp. Met Medicoo kunnen mensen zorg op afstand krijgen vanuit een medisch contact center in combinatie met een app. Deze service is oorspronkelijk ontwikkeld voor patiënten die geen eigen huisarts hebben, vaak omdat de huisartsenpraktijk in hun regio vol zit. Via de app kunnen ze contact opnemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige in het medisch contact center van Medicinfo die ze kan verwijzen voor een beeldbel-consult met een huisarts, eventueel opgevolgd door een fysieke afspraak.

Binnen één maand in gebruik

Medicinfo zorgde ervoor dat de dienst binnen een maand in gebruik genomen kon worden en de pilot kon starten. Daarmee diende zich meteen een eerste vraagstuk aan; hoe informeren we toeristen dat ze eerst een app moeten downloaden voordat ze de huisarts bellen? Een heleboel mensen gaan elk jaar op vakantie in Ouddorp. Ze weten er de weg, dus als er wat is, bellen ze naar de praktijk of staan ze voor de balie. Er werd een voorlichtingscampagne ontwikkeld samen met CZ. Alle campinghouders kregen voorlichting over Medicoo, de VVV werd geïnformeerd, er hingen pamfletten op de ramen van de praktijk met ‘Download de app’ en er waren folders beschikbaar. De eerste week was er nog wel verwarring onder patiënten en zelfs het eigen personeel. Toch werd het al snel normaal.

Resultaat: de helft minder telefoontjes

De pilot werd een groot succes en werd daarom verlengd tot na de herfstvakantie. Paul Albert: “We hebben een goed behapbaar toeristenseizoen achter de rug. Het lukte de meeste mensen om de app te downloaden en te gebruiken. Het aantal telefoontjes naar de praktijk daalde met maar liefst 50%, daardoor kregen we ook minder aanloop. We waren uitermate tevreden dus we houden de dienst graag in stand om deze verder te kunnen finetunen en weer te evalueren”.

Reacties van gebruikers Medicoo:

“Snel en goed geholpen vooral als je op vakantie bent. Beter dan een vreemde huisarts bellen en pas aan het einde van de middag gebeld worden.”

“Ondanks de afstand een leuke en persoonlijke benadering.”

Evaluatie

Na een succesvolle eerste inzet is besloten de dienst voort te zetten in Ouddorp. In een vervolgtraject wordt de dienst verder doorontwikkeld. Zo wordt gekeken naar het uitbreiden van de toegankelijkheid van anderstaligen zoals Duitsers. En wordt het betalen door buitenlandse toeristen onder de loep genomen. 

Gezien de onzekerheden rondom corona is Medicoo een interessante dienst ter ondersteuning van de huisarts. Er zijn een aantal regio’s die moeite hebben om voldoende huisartsen aan te trekken. Dan is deze oplossing een hele persoonlijke aanvulling.

Menu